ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Ιωάννης Φάκας, Μαθηματικός

E-mail: info@fakas.com.cy
www.fakas.com.cy

  1. Ο Ήλιος ευρίσκεται στο περίγειο στις 03 Ιανουαρίου στις 05ω. Αρχή του έτους.
  2. Ο Ήλιος ευρίσκεται στο απόγειο στις 04 Ιουλίου στις 24ω. Μέσον του έτους.
  3.  Ο Ήλιος εισέρχεται εις τον Κριό την 20η Μαρτίου στις 23ω 58λ. Αρχή του Έαρος.
  4. Ο Ήλιος εισέρχεται εις τον Καρκίνο την 21ην Ιουνίου στις 17ω 54λ. Αρχή του Θέρους.
  5. Ο Ήλιος εισέρχεται εις τον Ζυγό στις 23 Σεπτεμβρίου στις 09ω 50λ. Αρχή του Φθινοπώρου.
  6. Ο Ήλιος εισέρχεται εις τον Αιγόκερω στις 22 Δεκεμβρίου στις 06ω 19λ. Αρχή του Χειμώνα.

Οι χρόνοι δίδονται σε χειμερινή ώρα Κύπρου

ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Νεα Σεληνη
ΜΗΝΑΣ ΗΜ Ω Λ
ΙΑΝ
06 03 28
ΦΕΒ
04 23 04
ΜΑΡ
06 18 04
ΑΠΡ
05 10 50
ΜΑΗΣ
05 00 46
ΙΟΥΝ
03 12 02
ΙΟΥΛ
02 21 16
ΑΥΓ
01 05 12
ΑΥΓ
30 12 37
ΣΕΠ
28 20 26
ΟΚΤ
28 05 38
ΝΙΟΒ
26 17 06
ΔΕΚ
26 07 13
Πρωτο Τεταρτο
ΜΗΝΑΣ ΗΜ Ω Λ
ΙΑΝ
14 08 46
ΦΕΒ
13 00 26
ΜΑΡ
14 12 27
ΑΠΡ
12 21 06
ΜΑΗΣ
12 03 12
ΙΟΥΝ
10 07 59
ΙΟΥΛ
09 12 55
ΑΥΓ
07 19 31
ΣΕΠ
06 05 10
ΟΚΤ
05 18 47
ΝΙΟΒ
04 12 23
ΔΕΚ
04 08 58
Πανσεληνος
ΜΗΝΑΣ ΗΜ Ω Λ
ΙΑΝ
21 07 16
ΦΕΒ
19 17 54
ΜΑΡ
21 03 43
ΑΠΡ
19 13 12
ΜΑΗΣ
18 23 11
ΙΟΥΝ
17 10 31
ΙΟΥΛ
16 23 38
ΑΥΓ
15 14 29
ΣΕΠ
14 06 33
ΟΚΤ
13 23 08
ΝΙΟΒ
12 15 34
ΔΕΚ
12 07 12
Τελ. Τεταρτο
ΜΗΝΑΣ ΗΜ Ω Λ
ΙΑΝ
27 23 10
ΦΕΒ
26 13 28
ΜΑΡ
28 06 10
ΑΠΡ
27 00 18
ΜΑΗΣ
26 18 34
ΙΟΥΝ
25 11 46
ΙΟΥΛ
25 03 18
ΑΥΓ
23 16 56
ΣΕΠ
22 04 41
ΟΚΤ
21 14 39
ΝΙΟΒ
19 23 11
ΔΕΚ
19 06 57

Οι χρόνοι δίδονται σε χειμερινή ώρα Κύπρου

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το έτος 2019 έχουμε Διάβαση του Ερμή και 5 Εκλείψεις: 3 του Ηλίου και 2 της Σελήνης.

1. Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 06 Ιανουαρίου 2019. Αόρατη από την Κύπρο.
Στις 06 Ιανουαρίου 2019, θα έχουμε το φαινόμενο της Μερικής Έκλειψης Ηλίου, η οποία και θα είναι αόρατη από την Κύπρο. Η έκλειψη θα αρχίσει στις 01ω και 34λ και θα λήξει στις 05ω και 49λ. Θα είναι ορατή σε μία περιοχή που περιλαμβάνει την βόρεια και ανατολική Ασία και εκτείνεται μέσα στον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό.

2. Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 21 Ιανουαρίου 2019. Ορατή από την Κύπρο.
Στις 21 Ιανουαρίου 2019, θα συμβεί το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης της Σελήνης εκ της σκιάς της γης, η οποία θα είναι ορατή ως μερική από την Κύπρο.
Τα στοιχεία της έκλειψης είναι τα εξής:
Είσοδος στην παρασκιά στις 04ω και 35λ.
Είσοδος στην σκιά στις 05ω και 34λ.
Έναρξη ολικής έκλειψης στις 06ω και 41λ.
Μέγιστο της έκλειψης στις 07ω και 12λ.
Τέλος της ολικής έκλειψης στις 07ω και 44λ.
Έξοδος εκ της σκιάς στις 8ω και 51λ.
Έξοδος εκ της παρασκιάς στις 09ω και 50λ.

Την ημέρα της έκλειψης ο Ήλιος θα ανατείλει στις 06ω και 52λ και θα δύσει στις 17ω και 02λ. Η Σελήνη θα ανατείλει στις 17ω 27λ και θα δύσει στις 06ω και 56λ. Στην Κύπρο θα δούμε τις πρωινές ώρες την είσοδο στη σκιά στις 05ω και 34λ, καθώς και τα πρώτα στάδια της Μερικής Έκλειψης. Τις υπόλοιπες φάσεις της έκλειψης δεν θα τις δούμε διότι η Σελήνη θα δύσει.

3. Ολική Έκλειψη Ηλίου στις 02 Ιουλίου 2019. Αόρατη από την Κύπρο.
Στις 02 Ιουλίου 2019 θα έχουμε Έκλειψη του Ηλίου. Η έκλειψη θα είναι ολική και θα είναι αόρατη από την Κύπρο και θα αρχίσει στις 18ω και 55λ και θα λήξει στις 23ω και 51λ. Η έκλειψη θα είναι ορατή από μία περιοχή που περιλαμβάνει ολόκληρη τη Νότια Αμερική και ολόκληρο τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

4. Μερική Έκλειψη Σελήνης στις 16-17 Ιουλίου 2019. Ορατή από την Κύπρο σε όλες τις φάσεις της.
Στις 16- 17 Ιουλίου 2019, θα συμβεί Μερική Έκλειψη της Σελήνης η οποία θα είναι ορατή από όλα τα μέρη της Κύπρου.
Τα στοιχεία της έκλειψης είναι τα εξής:
Είσοδος στην παρασκιά στις 20ω και 42λ, της 16ης Ιουλίου.
Είσοδος στην σκιά στις 22ω και 01λ, της 16ης Ιουλίου
Μέγιστο της έκλειψης στις 23ω και 31λ, της 16ης Ιουλίου .
Έξοδος εκ της σκιάς στις 01ω 00λ, της 17ης Ιουλίου.
Έξοδος εκ της παρασκιάς στις 02ω 20λ, της 17ης Ιουλίου.

5. Διάβαση του Ερμή στις 11 Νοεμβρίου 2019. Ορατή από την Κύπρο.
Στις 11 Νοεμβρίου 2019 θα συμβεί το φαινόμενο της Διάβασης του Πλανήτη Ερμή μπροστά από τον δίσκο του Ηλίου. Η διάβαση αρχίζει στις 14ω 35.5λ και λήγει στις 20ω και 4.2λ (γεωκεντρικές φάσεις).
Τα στοιχεία της Διάβασης είναι τα εξής:
Ο Ερμής συναντά εξωτερικά τον δίσκο του Ηλίου στις: 14ω 35.5λ
Ο Ερμής εισέρχεται εξολοκλήρου στον δίσκο του Ηλίου και εφάπτεται εσωτερικά της περιφέρειας του στις: 14ω 37.2λ
Ο Ερμής ευρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση από το κέντρο του Ηλίου στις: 17ω 16.6λ
Ο Ερμής εξερχόμενος εφάπτεται εσωτερικά της περιφέρειας του Ηλίου στις: 20ω 2.5λ
Ο Ερμής εφάπτεται του δίσκου του Ηλίου κατά την έξοδο του στις: 20ω 4.2λ
Όσον αφορά την Κύπρο θα δούμε μόνο τις αρχικές φάσεις, διότι ο Ήλιος την ημέρα αυτή θα δύσει στις 16ω και 43λ, και έτσι οι υπόλοιπες φάσεις της Διάβασης δεν θα είναι ορατές.

6. Δακτυλιοειδής Έκλειψη Ηλίου, στις 26 Δεκεμβρίου 2019. Αόρατη από την Κύπρο.
Στις 26 Δεκεμβρίου 2019, θα συμβεί Δακτυλιοειδής Έκλειψη Ηλίου.
Η έκλειψη θα αρχίσει στις 04ω και 30λ και θα λήξει στις 10ω και 06λ και θα είναι αόρατη από την Κύπρο. Η έκλειψη αυτή θα είναι ορατή σε μία περιοχή που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της ασιατικής ηπείρου, την Ανατολική Αφρική, τον Ινδικό Ωκεανό και την Βόρεια Αυστραλία.

Οι χρόνοι δίδονται σε χειμερινή ώρα Κύπρου