εξετασεισ δημοσιου

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

  • Προσφέρονται πακέτα 12, 10 και 8 ωρών για κάθε μάθημα προς €168, €140 και €115 αντίστοιχα.
  • Μικρά και ομοιογενή τμήματα.
  • Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και των 3 μαθημάτων αλλά κατά επιλογή.
  • Δε θα γίνουν μαθήματα για τις Γενικές Γνώσεις .

Έναρξη μαθημάτων:
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/19: Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/09/19: Λεκτική Ικανότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Για την κλίμακα Α2-Α7
Σάββατο
9:00-10:30 Λεκτική Ικανότητα
10:45-12:15 Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα

Για την κλίμακα Α8
Σάββατο
9:00-10:30 Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα
10:45-12:15 Λεκτική Ικανότητα


Προσφέρονται τα εξής πακέτα για Α2-7 και Α8:
(α) Για την Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα: 7 μαθήματα της 1,5 ώρας (συνολικά 10,5 ώρες), συνολικό κόστος €147
(β) Για την Λεκτική Ικανότητα πακέτα των 5 μαθημάτων της 1,5 ώρας συνολικό κόστος €105.


*Θα γίνουν και έξτρα μαθήματα για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερα μαθήματα.

Προσφέρονται σειρές μαθημάτων ως εξής:
α) Δεξιότητες :
4 μαθήματα της 1,5 ώρας €84.
β) Ελληνικά :
6 μαθήματα της 1,5 ώρας €126.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα.