Υπηρεσιεσ - μαθηματα

Τα Φροντιστήρια Φάκα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και επίσης είναι εγγεγραμμένα στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου.

 • Pre-Junior (A’ και Β’ Δημοτικού)
 • Junior A
 • Junior B
 • Preliminary
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Pre-FCE
 • FCE
 • IGCSE IELTS

Οι καινούργοι μαθητές αξιολογούνται και τοποθετούνται στο κατάλληλο επίπεδο. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα για να δίνεται εξίσου σημασία σε όλους τους μαθητές. Στο τέλους του χρόνου οι μαθητές δίνουν εξετάσεις του Anglia University και του Cambridge University.

Τα μαθήματα διαρκούν 9 μήνες (Σεπτέμβριο – Μάιο).

Ομάδες για όλες τις τάξεις από Α’ Γυμνασίου μέχρι και Γ’ Λυκείου. Σκοπός είναι η καλύτερη επίδοση στο σχολείο και στις τελικές εξετάσεις. Διδάσκονται επίσης μαθηματικά G.C.E. A Level.

Τμήματα για προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις:

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Κοινού Κορμού
 • Φυσική, Βιολογία, Χημεία
 • Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αρχαία, Λατινικά
 • Πολιτική Οικονομία, Λογιστική, Computers

Προσφέρουμε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα σε μαθητές για:

 • Προετοιμασία στα διαγωνίσματά τους
 • Γενική βελτίωση της επίδοσης τους

Προετοιμασία για απόκτηση πτυχίου E.C.D.L. (I.T., Windows, Word, Excel,
Powerpoint, Access, Internet Exporer & Outlook)

 • Κυβερνητικές Εξετάσεις
 • Εξετάσεις Αστυνομίας και Ημικρατικών Οργανισμών

Διαθέτουμε Μεταφορικό Μέσο
Ειδικές Τιμές για Πολύτεκνους και Αδέλφια